Elämässä eteenpäin

29.9.2022

Kenelle: Parkinsonin tautia 3–7v sairastaneet ja läheiset
Ajalla: 8.11.-13.12.2022

Kurssinro 3422

Aika
8.11. klo 13-19
9.11. klo 10-16
10.11 klo 10-16
13.12. verkossa klo 10-15

Paikka: Oulu, Kumppanuuskeskus ja internet
Haku: 9.10.2022 mennessä: https://www.liikehairio.fi/palvelut/elamassa-eteenpain-2-2?back=1

Kurssin tavoitteena on antaa tietoa Parkinsonin taudista, löytää keinoja omaan hyvinvointiin ja motivoitua itsehoitoon. Kurssilla kartoitetaan ja pohditaan arjessa tarvittavia voimavaroja ja itsestä huolehtimista sekä suhdetta omaan ympäristöön ja läheisiin. Kurssilla pyritään löytämään hyvinvoinnin tueksi omia voimavaroja tukevia ja vahvistavia keinoja erilaisia tukimuotoja kartoittamalla. Kurssilla toimitaan ryhmässä keskustellen, työskennellen ja liikkuen omien tavoitteiden mukaisesti.
Kurssilla tarjotaan ohjelman mukaiset ruokailut. Kurssi järjetetään avomuotoisena, jolloin kurssiin ei sisälly majoitusta eikä siellä ole avustavaa hoitohenkilökuntaa.